หัย์ห่น้ำ
สรรหามาเล่า โดยไตรรงค์ ปิมปา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ


การ
ดูแลร่างกายด้วยน้ำ

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย ซึ่งควบคุมการทำงนของอวัยวะต่างๆ ให้เป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ น้ำยังช่วยละลายวิตามิน แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ แลนำพาสารอาหารให้ไหลเวียนยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระบบจัดสรรปันน้ำอย่างเหมาะสมของร่างกายจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า น้ำและสารเคมีต่างๆ เช่นฮอร์โมน แลเอ็นไซม์ ที่ถูกนำพาไปนั้น จะไปถึงอวัยวะที่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรก เช่น สมอง หัวใจ ไต และปอด

น้ำยังมีส่วนในการนำพาสารเคมีที่ผลิตและหลั่งจากอวันวะต่างๆ ในร่างกายแล้วปล่อยออกทางของเหลวหรือน้ำรอบๆ อวัยวะนั้น ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย สารเคมีเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

บทบาทที่สำคัญของน้ำในร่างกาย

 • น้ำช่วยให้ทารกในครรภ์มีการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง
 • น้ำช่วยสร้างพลังงาน และพลังงานนี้จะถูกสะสมในร่างกายร่วมกับสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นแหล่งพลังงานในร่างกาย
 • พลังงานที่ถูกสร้างจากน้ำในเซลล์ จะช่วยส่งกระแสกระตุ้นเซลประสาท
 • น้ำ ช่วยสร้างสารที่มีลักษณะคล้ายกับกาว ซึ่งจะช่วยเชื่อมประสานผนังเซลล์ให้ยึดติดกัน
 • น้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผนังอวัยวะภายในร่างกาย
 • น้ำช่วยรักษาปริมาณและระดับความเข้มข้นของของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด และน้ำเหลือง ให้เป็นปกติ
 • น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
 • น้ำช่วยขับถ่ายสารพิษและสารอันตรายออกจากร่างกาย ผ่านปัสสาวะ เหงื่อ และการหายใจ
 • น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อโครงสร้างและการทำงานของผิวหนัง
 • น้ำช่วยขนส่งสารเคมีที่ผลิตขึ้นจากสมองไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • ปริมาณของน้ำในร่างกายมีผลต่อการทำงานของโปรตีนและเอ็นไซม์ต่างๆ

ร่างกายของเราจะสูญเสียน้ำไปประมาณคนละ 4 ลิตรต่อวัน เราจึงจำเป็นต้องชดเชยน้ำที่เสียไปโดยการดื่มน้ำให้เท่ากับปริมาณที่สูญเสียไปทุกวัน

 

 [ประปาไทยดอทคอม] [การเพิ่มประสิ่ทธิภาพการช้น้ำ] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]