หัย์ห่น้ำ
สรรหามาเล่า โดยไตรรงค์ ปิมปา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ


แอลกอฮอล์ กับระดับน้ำในร่างกาย

แอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในร่างกายด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ มันจะยับยั้งการหลั่งวาโสเพรสซิน และทำให้เกิดภาวะการขาดน้ำเรื้อรังในบางส่วนของร่างกาย

แอลกอฮอล์จะยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนวาโสเพรสซินจากต่อมพิทูอิทารี การลดลงของวาโสเพรสซินจะส่งผลกระทบต่อกลไกการควบคุมน้ำของร่างกาย ทำให้ความเครียดเพิ่มขึ้น และกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดมากเกินไป เช่น เอนดอร์ฟินส์ ซึ่งมีฤทธิเป็นสารเสพติด

การได้รับแอลกอฮอล์ และสารคาเฟอีน (ที่มีอยู่ในกาแฟ หรือเครื่องดื่มโคล่าต่างๆ เป็นประจำ จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเรื้อรังในบางอวัยวะ ในสถานการณ์ดังกล่าว หากเซลล์ประสาทต้องการน้ำเพิ่มขึ้น การไหลเวียนของเลือดขรอเวณเส้นประสาทจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการหลั่งฮิสตามีนออกมาจากเซลล์ที่อยู่ตามแนวเส้นประสาทตลอดเวลาการมีฮิสตามีนในปริมาณสูงเป็นเวลานานๆ จะทำให้เซลล์ประสาทเกิดภาวะอักเสบ และเมื่ออัตราการถูกทำลายของเซลล์ประสาทมีมากกว่าอัตราการซ่อมแซม หรือเกิดขึ้นใหม่ ก็จะทำให้เกิดอาการประสาทเสื่อมหรือประสาททำงานผิดพลาดขึ้นมาได้

หากต้องการดูแลสุขภาพ ไม่อยากขาดน้ำระดับเซล จึงต้องดื่มน้ำมากขึ้น นักวิชาการกล่าวว่า หากดื่มเครื่องดื่ม คาเฟอีน ร่างกายจะขับน้ำออก 2-3 เท่า ดื่ม 1 แก้ว ต้องดื่มน้ำเพิ่ม 2-3 แก้ว แต่ถ้าเป็นเบียร์ หรือสุราต่างๆ ร่างกายต้องการน้ำมากกว่า 10 เท่า เพื่อขับของเสียจากการทำลายแอลกอฮอร์ ดังนั้นหากคุณดื่ม เบียร์ หรือสุราต่างๆจึงต้องดื่มน้ำถึง 10 แก้ว

 

 [ประปาไทยดอทคอม] [การเพิ่มประสิ่ทธิภาพการช้น้ำ] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]