หัย์ห่น้ำ
สรรหามาเล่า โดยไตรรงค์ ปิมปา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 


ดื่มน้ำ ลดอาการภูมิแพ้

โรคหืด เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วยจะมีอาการหายใจติดขัด และมีเสียงดังหวีด เนื่องมาจากการบีบรัดของทางเดินหายใจ รวมถึงมีอาการไอ และมีเสมหะมากบริเวณช่องทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะเกิดเมื่อผู้ป่วยเผชิญกับสาร หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้

อาการไอ หรือจาม สามารถทำให้ปอดสูญเสียน้ำไปสู่ภายนอกได้จำนวนไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ ฮิสตามีนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยเมื่อร่างกายเผเชิญกับสารที่ทำให้เกิดการแพ้ เซลล์ในปอดจะหลั่งฮิสตามีนออกมา ส่งผลให้ช่องทางเดินหายใจบีบรัดตัว เพื่อลดการสูญเสียน้ำของปอด การหดรัดตัวนี้ จะเกิดเพียงชั่วครู่ ไม่นานร่างกายก็จะกลับมาหายใจได้ปกติ

แต่ปอดของผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืด จะสามารถหลั่งสารฮิสตามีนออกมาได้มากกว่าคนปกติ ส่งผลให้การบีบรัดตัวของช่องทางเดินหายใจเกิดขึ้นนานกว่าปกติด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยจึงประสบภาวะขาดอากาศหายใจ

จากการศึกษาในสัตว์พบว่า การได้รับน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ จะช่วยลดการสร้างฮิสตามีน และยังช่วยลดอาการแพ้สารหรือวัตถุที่เคยแพ้ให้น้อยลงด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์บางคนให้ความเห็นว่า การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม อาจช่วยการควบคุมความรุนแรงของอาการหอบหืดได้

การป้องกันเผชิญกับสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ยังเป็นมาตรการที่ดีมากที่สุดของการป้องกันอาการภูมิแพ้ ต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสารก่อการแพ้ และการลดสารก่ออาการแพ้ เนื่องจากฝุ่นผงต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เล็กมากจนมองไม่เห็น และการเคลื่อนไหวของคน หรือสิ่งต่างๆ ในห้อง จะผลิตฝุ่นตลอดเวลา ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จึงไม่ตระหนักว่าตนเองอยู่ในห้องหรือสถานที่ที่มีฝุ่นผงที่ก่ออาการแพ้สูง การใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกักเก็บกรองฝุ่นขนาดเล็กมากพอที่จะกรองสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เพื่อทำให้อากาศในห้องนอน ห้องที่พักผ่อน หรือห้องทำงาน มีสารก่ออาการแพ้ให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้การดื่มน้ำมากๆ จะไม่สามารถควบคุมโรคหอบหืดได้ในทันทีทันใด แต่การดื่มน้ำราว 10 แก้วต่อวัน (1 แก้ว หมายถึงแก้วที่มีน้ำ 180-200 ซีซี) เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ตะช่วยทำให้เซลล์ทุกเซลล์ ในร่างกายมีน้ำในปริมาณที่เหมาะสม และอาจถือได้ว่า เป็นหนึ่งในพลังแห่งการบำบัดรักษาโรคด้วยน้ำ

 

 [ประปาไทยดอทคอม] [การเพิ่มประสิ่ทธิภาพการช้น้ำ] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]