กลไกการควบคุมน้ำภายในร่างกาย


ทุกครั้งเมื่อมีการงดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่แถวบ้าน เราจะจัดการปันน้ำที่มีอยู่ตามลำดับสำคัญของการใช้งาน เช่นเบ่งน้ำส่วนใหญ่สำหรับดื่มหรือทำอาหาร และลดการใช้น้ำเพื่อการชำระร่างกาย ซักผ้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เมื่อร่างกายของเราได้รับน้ำน้อยกว่าความต้องการ ฮิสตามีน ซึ่งเป็นสารประกอบเคมีที่มีทุกเซลล์ของร่างกาย จะเริ่มต้นระบบจัดการจัดสรรปันส่วนน้ำ โดนเลือกนำน้ำไปยังอวัยวะสำคัญๆ ของร่างกายก่อน เช่น สมอง หัวใจ และปอด เป็นต้น

ระบบการควบคุมจัดสรรปันส่วนน้ำในร่างกายนั้น เกิดขึ้นในทุกช่วงของอายุเรา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนการคลอด ช่วงหลังคลอดถึงวัยรุ่น และในช่วงวัยผู้ใหญ่

ช่วงก่อนการคลอด ทารกในครรภ์ จะส่งสัญญาณให้แม่รู้เมื่อต้องการมากขึ้น เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ เชื่อกันว่าอาการแพ้ท้อง เป็นสัญญาณแรกที่ทารกในครรภ์ส่งให้แม่รู้ว่าทารกในครรภ์ต้องการน้ำมากขึ้น ระบบการจัดสรรปันส่วนน้ำในร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อร่างกายอยู่ในช่วงอายุ 20 ปี หลังจากนั้น จะค่อยๆ ลดลงไปตามอายุที่มากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ความรู้สึกกระหายน้ำจึงลดลง เมื่ออายุมากขึ้น และกลายเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังบางชนิด เช่นข้ออักเสบ ความดันเลือดสูง และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับน้ำในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ การดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และน้ำอัดลมเป็นประจำ ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการควบคุมน้ำในร่างกายทำงานไม่ดีเท่าที่ควรเมื่ออายุมากขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่า สะอาด ดีกว่า

 

 [ประปาไทยดอทคอม] [นานาน่ารู้] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]