ประโยชน์ของน้ำเย็น


เราสามารถนำน้ำเย็นหรือน้ำแข็งมาใช้กับผิวหนังได้โดยตรง เช่นการใช้น้ำเย็น มาเช็ดตัว หรือประคบ การนำน้ำเย็นมาใช้กับผิวหนังจะช่วยสร้างความสดชื่นและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด โดยจะแบ่งผลที่ได้รับออกเป็น 2 ช่วง คือ

  • ช่วงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวบริเวณที่ใช้น้ำเย็น ผลนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ผิวหนังที่ได้รับความเย็น
  • หลังจากการเสร็จสิ้นการใช้น้ำเย็นที่เกิดขึ้น จะยังอยู่ในระยะยาว หรือจนกระทั่งมีการนำน้ำเย็นมาใช้อีกครั้ง

โดยสรุปแล้ว ผลทั้งสองช่วงของการนำน้ำเย็นมาใช้ในการบำบัดรักษาโรค จะให้ผล 7 ประการ

  1. ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนัง หดตัว
  2. ทำให้ผิวหนังแดง
  3. รู้สึกอบอุ่นขึ้น
  4. ลดอัตราการเผลผลาญ
  5. ลดจังหวะการเต้นของชีพจร
  6. ลดอัตราการหายใจ
  7. ลดความดันโลหิต
 

 [ประปาไทยดอทคอม] [นานาน่ารู้] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]