ประโยชน์ของน้ำร้อน


ความร้อน หรือน้ำร้อน สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในรูปของการอาบ การเช็ด การแช่ และการประคบ น้ำร้อนและไอร้อนทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการปวดตะคริวและการเกร็งของกล้ามเนื้อ เพราะความร้อนจะส่งผลต่อเส้นประสาทรับสัมผัส และเส้นประสาทสั่งงาน โดยเส้นประสาทรับสัมผัสจะทำหน้าที่แจ้งการกระตุ้นจากภายนอกร่างกายไปสู่สมองหรือประสาทไขสันหลัง ในขณะที่เส้นประสาทสั่งงาน จะนำคำสั่งจากสมอง หรือไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อ หรือเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

นอกจากนี้ น้ำร้อนยังช่วงให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงสารอาหารไปเป็นพลังงานและโปรตีน เพิ่มการดูดซึมออกซิเจน เพิ่มปริมาณเลือดและการเต้นของชีพจร

คนจำนวนไม่น้อย เชื่อว่าการดื่มน้ำร้อน ลดน้ำหนัก แต่แท้ที่จริงเป็นความเข้าใจผิด การดื่มน้ำร้อน ไม่มีส่วนช่วยในการเผาผลาญแคลอรีแต่อย่างใด เราสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการกินอาหารที่มีแคลอรีน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ และออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นและเผาผลาญแคลอรีส่วนเกิน

 

 [ประปาไทยดอทคอม] [นานาน่ารู้] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]