น้ำกับโรคความดันโลหิตสูง


เมื่อมีการขาดน้ำที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย กลไกการควบคุมน้ำในร่างกายจะหาน้ำมาทดแทนส่วนที่ขาดไป โดยจะดึงเอาน้ำที่มีอยู่ในเซลล์มา 66% ส่วนที่เหลือจะดึงมาจากน้ำภายนอกเซลล์ 26% แบะจากเลือด 8% และเพื่อให้เลือดมีปริมาณคงอยู่ปกติ เส้นเลือดฝอยบางส่วนจะปิดลง และนำน้ำทั้งหมดสู่เลือด

โดยปกติแล้ว เส้นเลือดฝอยตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจะมีส่วนอย่างมากในการกำหนดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกาย ดังนั้น เมื่อมีการปิดเส้นเลือดฝอยจะเพิ่มแรงต้านทานของการไหลเวียนของเลือด ที่อยู่รอบๆ การเพิ่มแรงต้านทานต่อการไหลของเลือด จะนำไปสู่การเกิดของโรคความดันโลหิตสูง

อย่างไรก็ตาม การดื่มน้ำเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถป้องกันหรือควบคุมโรคความดันโลหิตสูงได้ทั้งหมด เพราะยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคนี้ แต่การได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยชะลอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือลดความรุนแรงของโรคได้

 

 [ประปาไทยดอทคอม] [นานาน่ารู้] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]