ปวดข้อต่อเพราะขาดน้ำ


ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์บางคนบอกว่า การปวดข้อต่อ ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะขาดน้ำ ในบริเวณจุดเชื่อมต่อของกระดูก 2 ชิ้น ที่เกิดอาการนั้น โดยปกติบริเวณส่วนปลายกระดูกทั้ง 2 ชิ้นในข้อต่อจะมีโครงสร้างป้องกันพิเศษที่เรียกว่า กระดูกอ่อน (Cartilage) ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นน้ำมากกว่ากระดูกธรรมดาที่มีความแข็งมากกว่า น้ำในกระดูกอ่อนจะทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่น และช่วยให้ปลายกระดูกที่เชื่อมกันทั้งสองปลายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

ระหว่างการเคลื่อนไหว เซลล์กระดูกอ่อนบางส่วนจะตายและถูกขจัดออกไป เซลที่ตายเหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ แต่ถ้าในกระดูกอ่อนมีน้ำมีน้อยเกินไป ความสามารถในการหล่อลื่นจะลดลง ส่งผลให้เซลล์ตายมากขึ้น อาการปวดข้อเป็นผลจากการที่มีจำนวนเซลล์ที่ตายแล้วมากว่าจำนวนเซลล์ที่กำลังถูกสร้างขึ้น

อาการปวดหลังส่วนล่าง

  • การขาดน้ำที่กระดูกสันหลัง อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ ข้อต่อในกระดูกสันหลังบริเวณที่มีน้ำมากกว่าส่วนอื่นๆ มีอยู่ 2 บริเวณ บริเวณแรกจะอยู่ในส่วนผิวของกระดูกอ่อนใกล้กับกระดูกสันหลัง บริเวณที่สองอยู่ที่วนกลางของหมอนรองกระดูก ที่คั่นระหว่างกระดูกสองท่อน
  • น้ำที่อยู่ที่กระดูกอ่อนจะช่วยในการหล่อลื่นเช่นเดียวกับส่วนในข้อต่อของมือและขา  ส่วนน้ำในหมอนรองกระดูกจะช่วยในการรับน้ำหนักประมาณ 75% ของร่างกายส่วนบน โดยมีเนื้อเยื่อรอบหมอนรองกระดูกช่วนรับน้ำหนักของร่างกายส่วนที่เหลืออีกประมาณ 25%
  • น้ำในข้อต่อของกระดูกสันหลัง จะหมุนวนไปไปตามช่องที่มีลักษณะเป็นสุญญากาศ แพทย์ส่วนใหญ่จึงแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ กระดูกสันหลัง เพื่อลดอาการปวด การออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียของน้ำ เพราะน้ำจะถูกดึงเข้าไปสู่บริเวณสุญญากาศในกระดูกสันหลัง การดื่มน้ำมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาปริมาณน้ำตามปกติในข้อต่อเหล่านี้ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบการควบคุมน้ำในแผ่นหมอนรองกระดูกอีกด้วย
  • สิ่งสำคัญควรทราบก็คือ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดวางท่าทางของร่างกาย ขณะ ยืน เดิน นั่ง หรือนอน จะช่วยปิ้งกันการปวดหลัง เพราะน้ำในกระดูกจะสามารถไหลเวียนได้ดี หากรู้จักการออกกำลังกาย และการวางท่าอย่างถูกต้อง
 

 [ประปาไทยดอทคอม] [นานาน่ารู้] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]