วารีบำบัด


วารีบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ของระบบการรักษาโรคต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ท้องผูก ความดันโลหิตสูง และอื่นๆ ด้วยน้ำ วิธีการบำบัดโรคด้วยน้ำ มีทั้งวิธีที่ใช้ภายนอกและภายใน หรือทั้ง 2 วิธีร่วมกัน

เหตุผลที่มีการนำน้ำมาใช้ในการรักษาโรค มี 3 ข้อใหญ่ๆ คือ

 • น้ำมีพลังมหาศาลในการดูดซึมและส่งผ่านความร้อน
 • น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี สสารส่วนใหญ่สามารถละลายได้ในน้ำ
 • เราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำได้ง่าย ไม่ว่าจะทำให้แข็งตัวเป็นน้ำแข็ง หรือทำให้เป็นก๊าซ หรือไอน้ำด้วยความร้อน

น้ำ รักษาโรคได้อย่างไร

ในการนำน้ำมาใช้รักษาสุขภาพหรือบำบัดโรคต่างๆ นอกจากวิธีดื่มหรืออาบแล้ว บางกรณีอาจต้องมีการนำน้ำมาปรับเปลี่ยนสภาพหรือใช้อุปกรณ์อื่นเสริม เพื่อให้ผลตามต้องการ เช่น

 • เปลี่ยนอุณหภูมิ ในการรักษาโรคที่แตกต่างกัน จะต้องใช้น้ำที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันด้วย (น้ำเย็น น้ำอุ่น น้ำอุณหภูมิปกติ หรือน้ำร้อน)
 • บรรจุถุง เช่นนำน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ มาบรรจุถุง แล้วนำมาวาง หรือประคบตามจุดต่างๆ ทั่วร่างกาย หรือใช้ผ้าหนาๆ ชุบแล้วคลุมอวัยวะ หรือทั้งตัว
 •  แช่ หรือจุ่ม วิธีนี้แยกเป็น 4 แบบ คือ
  • Immersion Bath การแช่ตัวในน้ำ
  • Sitz Bath การแช่ก้นหรือสะโพกน้ำ หรือน้ำเกลือ
  • Sweating Bath การอบตัวด้วยไอร้อน หรือไอน้ำร้อน
  • Medicated Bath การอาบหรือแช่ทั้งตัวด้วนน้ำเกลือ หรือน้ำกำมะถัน
 • การฉีดพ่น ใช้สายน้ำที่มีการควบคุมอุณหภูมิและแรงดัน ฉีดหรือพ่นไปยังผิวหนังบ่งส่วนของร่างกายหรือทั้งหมด
 • การฉีดหรือกรอก เป็นการฉีด หรือกรอกน้ำผสมกับยา หรือสารทำความสะอาด ผ่านเข้าไปในร่างกาย เช่นการฉีดผ่านน้ำยาเข้าไปทางช่องคลอดด้วยความดันต่ำๆ
 • ดื่ม น้ำมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพและโรคต่างๆ การดื่มน้ำเย็นตามธรรมชาติ จะมีผลทำให้เกิดความสดชื่น
 • การเช็ดตัว การใช้น้ำเย็นจากน้ำแข็งเช็ดไปบนร่างกายจะช่วยลดไข้ได้
 

 [ประปาไทยดอทคอม] [นานาน่ารู้] [มหัศจรรย์แห่งน้ำ]