หาราชินีกับทรัพยากรน้ำ

 

“...ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้น ความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติ กลับคืนมาเหมือนเดิม มีแม่น้ำลำธารมีน้ำจืด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติ พวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่า เพื่อเราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกัน...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕

โครงการป่ารักน้ำ

 ลานดุสิตา

สวนหาดทรายใหญ่

 พระราชดำรัส

มินินิทรรศการ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ

 ประปาไทย.คอม