webmaster note คุยกับเจ้าของเว็บไซต์   


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประปาไทย.คอม 
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับน้ำ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ประปาไทย.คอม เป็นเว็บส่วนตัวของนายไตรรงค์ ปิมปา

เว็บไซต์นี้เดิมเคยเป็นของสำนักบริหารจัดการน้ำ
เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำมีนโยบายให้เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานย่อย ของกรมทรัพยากรน้ำ ไปรวมกันที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำเ และสำนักบริหารจัดการน้ำ ก็ได้ย้ายข้อมูลที่เห็นว่าจำเป็นเหมาะสม ไปที่เว็บไซต์ใหม่มากว่า 2 ปีแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการ และเป็นไปตามนโยบาย

ดังนั้นเว็บไซต์นี้ ไม่มีข้อมูลองค์กรราชการ หากต้องใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริหารจัดการน้ำ คลิกเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกรวมลิ้งค์ เลือกแถบหน่วยงานภายใน จะไปยังหน้าหน่วยงานภายใน สามารถเลือกสำนักบริหารจัดการน้ำได้ทันที หรือ คลิกที่นี่เพื่อไปเว็บไซต์สำนักบริหารจัดการน้ำ

เจ้าของ/ผู้จัดทำเว็บไซต์: นายไตรรงค์ ปิมปา
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สถานที่ทำงาน : สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน ผลงานเว็บไซต์ ปัจจุบัน เว็บไซต์ที่เคยทำ (บางแห่งอาจไม่สามารถดูได้เนื่องจากงดให้บริการแล้ว หรือย้ายไปแล้ว)
  ติดต่อเว็บไซต์ ประปาไทย.คอม