น้ำกับในหลวง ร.9

 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการเพื่อพสกนิกรมากมาย


พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
พระสมัญญานามที่แสดงถึง
พรมหากรุณาธิคุณด้านน้ำ


พระราชดำรัส ด้านการจัดการน้ำ
หน้า 1


พระราชดำรัส ด้านการจัดการน้ำ
หน้า 2

[ประปาไทย.คอม]

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: