เรียนผู้ใช้งาน www.prapathai.com
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เว็บไซต์สำนักบริหารจัดการน้ำ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น http://division.dwr.go.th/bwm จึงเรียนมาเพื่อเพื่อโปรดทราบ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว็บไซต์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติตตามประปาไทย.คอม บายไตรรงค์ ทีนี่ เร็วๆ นี้ ครับ